Как социалните придобивки еволюират в условията на четвъртата индустриална революция?

В началото на 2023г. сме свидетели на безпрецедентна технологично развитие, която т.нар. Четвърта индустриална революция, или Индустрия 4.0. Работните места и служителите постоянно се развиват и променят, а работните процеси се адаптират към новите условия. След появата на световната пандемия от Ковид- 19, използването и бързото внедряване на технологиите ускори тази тенденция, както и необходимостта от това компаниите да направят бързи промени в HR политиката си, за да се адаптират към случващото се. 

Какво е Индустрия 4.0? През 1999 г. Антъни Гидиънс, социолог и бивш директор на London School of Economics, прави изказване, че светът се свива поради развитието на технологиите и достъпните пътувания. И това се оказа съвсем вярно. През 2016 г. Клаус Шваб, основател и председател на Световния Икономически Форум, за първи път използва израза четвърта
индустриална революция.

Индустрия 4.0., както също наричат това явление, представлява революционна промяна на всички познати на нас технологични процеси и появата на нови революционни технологии като изкуствен интелект, автономни коли, роботи, Industrial Internet of Things. Всичко това е неизменно свързва милиарди хора посредством различни мобилни устройства като смартфони, таблети, лаптопи, смарт телевизори.

Как да се адаптират социалните придобивки към Индустрия 4.0.?

Дори и самият Клаус Шваб не би могъл да предвиди бързата поява и разпространение Индустрия 4.0 в условията на световната пандемия от Ковид – 19. По-голямата част от човечеството в момента разчита на мобилни приложения за изпълнение дори и на най-простите ежедневни задачи като паркиране, пазаруване и банкови операции.

Една от основните характеристики на четвъртата индустриална революция е, че всеки от нас има достъп до мобилните си приложения по всяко време и във всеки един момент. И това вече наистина е факт- само за третото тримесечие на 2021 година в Европа са свалени 6.4 милиарда мобилни приложения, за което са похарчени близо 4 милиарда евро.

Предлагането на социални придобивки като HR процеси също би могло да бъде дигитализиран и персонализиран процес, за да постигне максимална ефективност. Именно това е целта на платформата на Ре: Бенефит. Наред с ползите от предлагането на гъвкави пакети от социални придобивки за служителите, предлаганото от нас дигитално решение намалява значително натоварването на HR отделите и увеличава възможностите за проследяване и използване на данните, както и за по-добра информираност. Платформата на Ре: Бенефит е лесна за използване, съвременна и удобна както за служителите, така и за HR-специалистите. 

И въпреки твърденията, че четвъртата индустриална вълна би могла да „роботизира“ човечеството и да лиши човешката раса от сърце и душа, целта на нашата платформата е точно обратната- да се запазят и развият индивидуалните характеристики на всеки един служител във времето на големи технологични нововъведения.