Кои са петте стъпки към успешна стратегия за предоставяне на социални придобивки?

Ако се питате кои са характеристиките на успешната стратегия за предоставяне на социални придобивки, отговорите са в две посоки: от една страна адаптиране към нуждите им, и от друга съответствие с ценностите на организацията. Ефектът е видим- служителите са по- удовлетворени и се превръщат е посланици на бранда на организацията. Въпреки това, все още много организации нямат ясна стратегия спрямо предлаганите социални придобивки.

Кои са петте стъпки към успешна стратегия?

1. Оценка на настоящата ситуация

Доколко са удовлетворени днес служителите от социалните придобивки, които получават? Кои са най-популярните придобивки, и кои са най-малко използваните? Как може да се сравни изборът от социални придобивки с този на вашите конкуренти? Бихте могли да използвате много вътрешнофирмени и външни проучвания, като база за сравнение. В хода на проучването може и да установите, че вашите служители не са наясно с целия пакет от придобивки, до които имат достъп и в следствие на това някои от тях да остават неизползвани за ваша сметка като работодател.

2. Формулирайте целите си

Каква е крайната цел за предлагането на придобивки? Повишаване на мотивацията за работа на служителите, засилване на бранда ви като работодател, или това да станете по-добри в привличането, ангажирането и задържането на таланти? Въпросът „защо“ е добро начало, особено ако искате да го обвържете с ценностите на организацията си. 

3. Поставете конкретни цели

Трябва да привлечете нови 100 IT специалисти? Или да намалите текучеството с 10%? Или да намалите ползваните болнични до четири дни в годината? Да превърнете компанията си в предпочитано работно място за представителите на поколението Z? Обвържете целите си със стратегията за предлагане на придобивки и други цели по отношение на политиката спрямо служителите. Поставете реалистични и постижими цели , на базата на вътрешни проучвания и стандарти за бранша, в който се намирате.

4. План за действие

Как ще постигнете целите си? Имате ли нужда от цялостна промяна на предлагания пакет, или само частично допълване на съществуващия? Има ли нужда вашият пакет от допълнителни опции, повече гъвкавост по отношение на избора, или дигитализиране за по-лесно използване от служителите?

Сбогувайте се със старите схващания. Започнете от нуждите и желанията на настоящите ви служители и продължете с тези, които бихте желали да привлечете в бъдеще. Направете пакета от допълнителни придобивки въз основа на т.нар. Пирамида на придобивките, така че да затвърдят присъствието ви като работодател и да засилят бранда на вашата компания. Може да наблегнете на област, която е от значение за вашата организация, например зелена енергия или устойчив транспорт. 

5. Правилна комуникация

Дори и най-добрият пакет с допълнителни придобивки не струва особено, ако служителите не знаят за него достатъчно. Създайте комуникационен план с актуални за сезона теми. Използвайте маркетингова насоченост и изберете правилния канал и правилната таргет група. Кои от служителите си следят вътрешната мрежа и кои предпочитат да получават известия на мобилния си телефон? Вместо да изпращате безлични и дълги мейли до всички, филтрирайте комуникацията, така че да бъде насочена към конкретен получател и да достигне до него. Открийте коя е темата, която ангажира и ентусиазира всеки от служителите: някои от тях може да се интересуват от здравословен начин на живот, или искат да участват в благотворителна кампания, а други предпочитат допълнителен пенсионен фонд. Не забравяйте да следите интересите им. 

След като предприемете конкретни стъпки за реализиране на стратегията си, е време за оценка на резултатите. Постигнали ли сте целите си? Използват ли се по-активно социалните придобивки? По-доволни и щастливи ли са служителите ви? Поискайте конкретни метрики от компанията, която предоставя допълнителните придобивки, и ги оценявайте поне веднъж годишно.

Според пирамидата на придобивките, в основата стоят най-важните от тях, които повечето служители очакват от работодателя си, като пенсионно и здравно осигуряване, субсидия за спорт.

По средата на пирамидата се нареждат социалните придобивки, които се ценят от служителите и на тях се гледа по-скоро като на придобивки, които е добре да получаваш, отколкото на задължително присъстващи в пакета. Това са купони за храна и отстъпки от определени продукти, предлагани от компанията. 

На върха на пирамидата са т.нар. X-Factor придобивки, които дават шанс на организацията да се отличи като работодател от останалите. Това са отличителни придобивки, уникални за организацията, за които се говори и извън HR средите.