Как помага Re:benefit?

Re:Benefit е първата иновативна платформа за управление на гъвкави социални придобивки на българския пазар. Нашият продукт е най-доброто решение за всяка компания, която се стреми да даде възможност за избор по отношение на придобивките на най-ценния си ресурс- служителите, да ги ангажира максимално в процеса и същевременно да постигне административна ефективност.

Ние помагаме на работодателите да предоставят изключителни пакети от придобивки, като същевременно намалят административната тежест, благодарение на автоматизираните процеси и подобрят комуникацията със своите служители. А на клиентите си даваме възможността да решават сами какви социални придобивки да получават, в зависимост от реалните си нужди и очаквания към всеки един момент.

Как работи нашата платформа?

Повечето компании отделят фиксиран бюджет за стандартен пакет със социални придобивки за служителите, като по този начин поемат риска част от тях да останат неизползвани. Над 94 % от компаниите, които предлагат допълнителни социални придобивки на своите служители у нас, предлагат един, или в много редки случаи два или три стандартни пакета, които включват придобивки с универсален характер- допълнително здравно осигуряване, транспорт и спорт. Според наше проучване, 44% от придобивките, предлагани в стандартен пакет, остават неизползвани. Това означава 44% загуба на инвестицията на работодателя в социални придобивки, както и неефективност в постигането на удовлетвореност и задържането на служителите.

Максимизиране на възращаемостта на инвестицията

Инвестирането в неизползвани планове социални придобивки води до финансови загуби, вместо инвестицията да бъде разпределяна ефикасно за увеличаване на удовлетвореността на служителите.

Намаляване на административната сложност

Обработваните на ръка конфигурирани процеси изискват разходи за административно обслужване, което ги прави скъпи за работодателите.

Постигане на ангажираност и даване на допълнителни привилегии на служителите

Голяма част от служителите нямат пълно разбиране за пакета от придобивки, който получават, а освен това често са напълно изключени от процеса на взимане на решения, свързани със социалната политика на компанията.

Отговаряне на различни очаквания

Нормално е самите служители да имат различни приоритети и начин на живот, което прави за работодателя трудно да ги удовлетвори с универсален подход.

Привличане и задържане на талант

Компания, която предлага гъвкав модел за избор на социални придобивки, е много по привлекателна за своите служители.

Ангажираност и продктивност

Служителите ще се чувстват по-високо оценени, което би подобрило ангажираността им и усещането им за благополучие. Това, разбира се, има положителен ефект върху тяхната продуктивност.

Подобряване на имиджа на работодателя

С подобряването на програмата за разпределяне на социални придобивки и повишаването на удовлетвореността на служителите, неизменно се повдига и имиджът на компанията.

Бъдещето е гъвкаво

77% от служителите биха искали повече гъвкавост и личен подход по отношение на избора на социални придобивки;
75% от служителите вярват, че придобивките, адаптирани към работа от вкъщи, са по-важни от всякога;
62% от служителите смятат, че пакетът социални придобивки трябва да отразява нуждите им към настоящия момент, и това ще бъде техен основен приоритет в бъдеще;