Esnek Yan Haklar: Yeteneklerin Korunmasında Devrim Niteliğinde Bir Strateji

Hızla değişen iş dünyasında, kurumsal yan hakların seçiminde sağlanan “esneklik”,şirketlerin en değerli varlığı olan çalışanlarını korumada kilit bir faktördür. Bu trend, dünya genelindeki organizasyonlar tarafından desteklenmektedir. Küresel şirketlerin yaklaşık 2/3’ü, yan haklar konusunda çalışanlarına seçme özgürlüğü sunmak amacıyla İK yönetimi politikalarını güncelliyorlar.

Re:benefit’in verilerine göre, Bulgaristan’da üst düzey işverenlerin yan haklar için yatırdıkları tutar 2023 yılının sadece ikinci çeyreği için 5,5 milyon BGN (2,8 milyon EUR)’dir. Bu durum, giderek daha fazla sayıda üst düzey işverenin esnek yan haklar politikalarına yöneldiğini açıkça göstermektedir.

Yan Hakların Yönetimi için Otomatikleştirilmiş İK Platformu – En İyi İşverenler için Etkili Çözümler

Yetenekleri çekmek ve elde tutmak için rekabetin sürekli arttığı günümüzün dinamik iş piyasasında, Re:benefit gibi bir İK platformu, çalışanların elde tutulmasında önemli bir araç olabilir.

Re:benefit, Bulgaristan’da esnek yan haklar için kuurlmuş ilk ve tek yenilikçi platform olup yakın zamanda faaliyetlerini Türkiye ve Sırbistan’a da genişletmiştir. Platform aracılığıyla şirketler, çalışanlarına çok çeşitli kurumsal yan haklar (100’den fazla farklı seçenek) sunarken, aynı zamanda idari maliyetlerini azaltmakta ve yatırımlarının geri dönüşünü hızlandırmaktadır. Ayrıca, şirketler personel bütçe yönetimi üzerinde tam kontrol sahibi olurken, çalışanları tarafından büyük ölçüde kullanılmayan standart yan hak paketlerinin verimsizliğinin önüne geçmektedir. (Re:benefit’in 2022 tarihli bir araştırmasına göre, standart paketlerde sunulan yan hakların %44’ü kullanılmamaktadır).

Çalışanlar için Seçim Özgürlüğü

Esnek yan haklara erişim, çalışanların profesyonel ve kişisel yaşamları arasında bir denge sağlamak konusunda etkili bir araç olup çalışanların memnuniyetini, üretkenliğini ve işyerine bağlılığını artırır. Re:benefit, her çalışanın kendi bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olarak benzersiz bir yan haklar paketi oluşturmasına olanak tanıyan bir kişiselleştirme sunar. Çalışanlar, platform üzerinden yaptıkları seçimlerini her ay değiştirebilirler ve bunlar sağlık sigortası, spor salonu üyelikleri gibi geleneksel yan hakların yanı sıra evde bakım, aile desteği, evcil hayvan bakımı ve hatta bağış yapma fırsatı gibi daha modern ve yenilikçi yan hakları da içerebilir. Bu tür yenilikçi yan haklara olan ilgi günümüzde hızla artmaktadır. 

Esnek Yan Haklar Yetenekleri Korumayı Artırıyor

Giderek daha fazla işveren, yüksek becerilere sahip profesyonelleri çekmek ve elde tutmak için yenilikçi yaklaşımlar uygulama zorluğuyla karşı karşıya kalmaktadır. Şirket bünyesinde esnek bir yan haklar platformunun uygulanması, giderek artan sayıda çalışan için bir işveren seçme aşamasında önemli bir koşul haline gelmektedir.

Willis Tower Watson tarafından 2022 yılında çalışanların şirket yan haklarına yönelik tutumları üzerine yapılan bir araştırma, bireylerin üçte ikisinden fazlasının kendilerine yeterince geniş bir yelpazede yan haklar sunan bir şirkette kalmayı tercih edeceğini göstermektedir. Çalışanlara Sağlanan Yan Haklar Araştırma Enstitüsü’nün bir raporu da, şirket yan haklarından memnun olan çalışanların işlerine çaba ve özveri gösterme konusunda daha motive olduklarını göstermektedir.

Re:benefit – Devrim Niteliğinde Esnek Yan Haklar Platformu

Re:benefit, Bulgaristan’da kurumsal yan haklara yönelik insan kaynakları politikalarındaki dönüşümü temsil etmektedir. Önde gelen ürün ve hizmet tedarikçileri tarafından desteklenen ve en iyi işverenler tarafından benimsenen platform, her çalışanın bireysel ilgi alanlarına, ihtiyaçlarına ve tercihlerine hitap eden kişiselleştirilmiş kurumsal paketler için fırsatlar sunuyor. Re:benefit’in kurucu ortağı ve CEO’su Georgi Georgiev, “Mevcut durumda çalışanların yaklaşık %30’u belirli bir şirketi tam da Re:benefit müşterisi olduğu için seçiyor” dedi.

“Platform, şirketlerin kurumsal imajına değer katıyor ve lider işverenler olarak konumlanmalarını güçlendiriyor. Aynı zamanda, esneklik ve verimliliği tek bir çözümde birleştirerek çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırıyor.” diye ekledi Georgiev.

Re:benefit hakkında daha fazla bilgi edinin.